Υπογράφηκε η 8η διαπιστωτική από το νέο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με την υπογραφή της διαπιστωτικής απόφασης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικά εννέα (9) νέοι φορείς, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Πολιτισμού,  φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακά νοσοκομεία, συγκαταλέγονται πλέον στη λίστα αυτών που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική διασύνδεση των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) τους μέσω του κόμβου του ΚΣΗΔΕ. Η σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. 37970 ΕΞ 2023/23-08-2023 είναι διαθέσιμη στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο (8η διαπιστωτική).

Μετάβαση στο περιεχόμενο