Προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης συστημάτων

Την Παρασκευή 27/05/2022 και μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 20:00 – 23:59 θα πραγματοποιηθούν ενέργειες αναβάθμισης των συστημάτων της ΠΥΕ BYTE και θα υπάρχει τμηματικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης του παρόχου. H τυχόν απαίτηση έκδοσης Ψηφιακού πιστοποιητικού, που θα αιτείται από τον ΠΥΕ ΒΥΤΕ, στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εξυπηρετείται από άλλον ΠΥΕ του …

Προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης συστημάτων Διαβάστε Περισσότερα »