Νέα τοπικά ΣΗΔΕ και ΣΗΔΕ-Φ διασυνδέονται μέσω ΚΣΗΔΕ

Η υπογραφή της 4ης διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη διασύνδεσης νέων τοπικών ΣΗΔΕ φορέων με τον κεντρικό κόμβο, αλλά και η σημαντική αύξηση των αιτημάτων για λήψη της υπηρεσίας ΣΗΔΕ-Φ από φορείς που δεν διαθέτουν δικά τους συστήματα, η οποία καταγράφεται στο 50% από τις αρχές Νοεμβρίου, διαμορφώνουν μια θετική τάση ως προς την προώθηση …

Νέα τοπικά ΣΗΔΕ και ΣΗΔΕ-Φ διασυνδέονται μέσω ΚΣΗΔΕ Διαβάστε Περισσότερα »