Διασύνδεση

Οι ΔΣΗΔΕ των φορέων που έχουν υποβάλει αιτήματα διασύνδεσης ή προμήθειας ΣΗΔΕ-Φ μέχρι και τις 24/05/2023 και η διαδικασία διασύνδεσης δεν έχει Ολοκληρωθεί, θα κληθούν να υποβάλουν νέο αίτημα μέσω της νέας υπηρεσίας αυτοματοποιημένης διασύνδεσης φορέων από την εφαρμογή ΚΣΗΔΕ-ΕΔ. Για σχετικές οδηγίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

Για φορείς που έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διασύνδεσή τους, παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε εκ νέου τις σχετικές οδηγίες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο