Διαδικασία αυτοματοποιημένης προμήθειας ΣΗΔΕ-Φ

Οι φορείς που ΔΕΝ διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ, μπορούν να λάβουν ως υπηρεσία το ΣΗΔΕ Φορέων (ΣΗΔΕ-Φ). Πρόκειται για την εφαρμογή που παρέχει τη λειτουργικότητα ενός τοπικού ΣΗΔΕ, υποστηρίζοντας ροή έγκρισης και υπογραφής ενός βήματος. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι ο φορέας να διαθέτει ψηφιακά πιστοποιητικά από το ΚΣΗΔΕ.
Η υποβολή του αιτήματος προμήθειας ΣΗΔΕ-Φ πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις σχετικές οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα. Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη διαδικασία προμήθειας ΣΗΔΕ-Φ, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το γενικό εγχειρίδιο της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο