Ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στο περιβάλλον διεπαφής (API) της υπηρεσίας του κεντρικού κόμβου ΚΣΗΔΕ. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 15:30 – …

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στο περιβάλλον διεπαφής (API) της υπηρεσίας ψηφιακών υπογραφών, ώστε να υποστηρίζεται η ψηφιακή υπογραφή πολλαπλών …

Νέα τοπικά ΣΗΔΕ και ΣΗΔΕ-Φ διασυνδέονται μέσω ΚΣΗΔΕ

Η υπογραφή της 4ης διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη διασύνδεσης νέων τοπικών ΣΗΔΕ φορέων με τον κεντρικό κόμβο, αλλά και η σημαντική αύξηση των αιτημάτων …

Ενημέρωση προόδου έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Έχουν εκδοθεί συνολικά 99.527 ψηφιακά πιστοποιητικά, εκ των οποίων τα 91.709 είναι ενεργά. Τελευταία ενημέρωση: 17/03/2023, 03:49 μ.μ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑΕΝΕΡΓΑ Ψ.Π. ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ Ψ.Π.ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Ψ.Π.
ΚΕΠ18431611843
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ24424
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ14736147
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ1729172
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ91159911
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ18782512129
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ96896599689
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ88119881
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ55059550
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ25622442562
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ15930168615930
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ1115681115
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ81758817
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ63982866398
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ19791021979
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ19882190419882
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1377901377
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ29963812996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ58711075871
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ43847438
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ48535564853
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ87355873
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ15993281927
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ89246499573
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ10864261512
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ48113435154
ΔΗΜΟΙ957185410425