Περιεχόμενα
  Add a header to begin generating the table of contents

  Δικαιούχοι Ψηφιακών Πιστοποιητικών ( End - Users )

  Έκδοση Ψηφιακών πιστοποιητικών

  • Αν αποτύχει η διασταύρωση στοιχείων μεταξύ αστυνομίας και taxisnet, θα χρειαστεί να μεταφορτώσετε ένα αρχείο με τις δύο (2) όψεις της αστυνομικής σας ταυτότητας σε σκαναρισμένη μορφή εικόνας, τύπου .jpeg, .jpg ή .png.

  • Για να μεταφορτώσετε το αρχείο, πρώτα επιλέγετε "Browse" και στη συνέχεια διαλέγετε το αρχείο που περιέχει σκαναρισμένη την ταυτότητά σας.

  • Στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο υπεύθυνος διαχειριστής Ψ.Π. ώστε να εγκρίνει την αίτησή σας για να συνεχιστεί η διαδικασία.

  Απευθυνθείτε στον αρμόδιο ΔΨΠ, o οποίος έχει τη δυνατότητα να ξαναστείλει το τελευταίο email της διαδικασίας

  Υποστηρίζονται οι φυλλομετρητές  Google Chrome (83.0.4103+) και Mozilla Firefox (72.0+) 

  Αν μας ζητηθεί να μεταφορτώσουμε την ταυτότητά μας στο σύστημα, πρέπει να μεταφορτώσουμε ένα (1) μόνο αρχείο.

  Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει τη μορφή .jpeg, .jpg ή .png, όπου θα περιέχονται και οι δύο (2) όψεις της αστυνομικής ταυτότητας

  Μόλις ολοκληρωθεί η έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού θα λάβετε ένα ακόμη email που περιέχει τον σύνδεσμο αλλαγής κωδικού.

  Τον σύνδεσμο μπορείτε να τον βρείτε και εδώ.

  Ο χρήστης πρέπει να φυλάσσει το email που λαμβάνει, το οποίο περιέχει τα QR codes για την απόκτηση OTP κωδικού μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε αν το αλλάξει/χάσει, να έχει τη δυνατότητα να συγχρονίσει εκ νέου την καινούργια συσκευή.

  Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό που ορίσατε κατά τη δημιουργία της Ψ.Υ. σας, θα χρειαστεί να γίνει ανάκληση και επανέκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από τον ΔΨΠ

  Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης χαμένου κωδικού.

  Προϋπόθεση για τον ορισμό ενός υπαλλήλου ως δικαιούχου ΨΠ είναι να έχει προσωπικό υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο οποίος του έχει αποδοθεί από τον φορέα του και χειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα.

  Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - Αγγλική Έκδοση εφαρμογής (Docusign)

  1. Βεβαιωθείτε πως έχετε πληκτρολογήσει το σωστό URL (https://sign.mindigital-shde.gr)

  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία (Username και password της ψηφιακής υπογραφής)

  3. Αν έχετε εισάγει (8) φορές λανθασμένο password, o λογαριασμός σας έχει κλειδώσει. Ο λογαριασμός σας ξεκλειδώνει αυτομάτως μετά από πέντε(5) λεπτά. Σε επείγουσα περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΔΨΠ σας.

  4. Αν το password που εισάγετε είναι λανθασμένο και δεν είναι δυνατόν να θυμηθείτε το σωστό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΔΨΠ για να γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού και να ξεκινήσει διαδικασία έκδοσης νέου.

  Το συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος σημαίνει ότι ο τύπος αρχείου που προσπαθείτε να μεταφορτώσετε δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι οι εξής:

   

  -Pdf αρχεία, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον version 1.4 (Acrobat 5.x) για να υπογράφονται. Σε περίπτωση που ανεβάσετε pdf παλαιότερης έκδοσης, το σύστημα θα προσπαθήσει αυτόματα να αναβαθμίσει την έκδοση του pdf ώστε να γίνει συμβατό με ψηφιακή υπογραφή. Για να διαπιστώσετε αν το αρχείο σας πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε να πατήσετε Ctrl+D ή να επιλέξετε"Properties" από το menu "File", όταν το έχετε ανοικτό στον Adobe Reader.

  Η υπογραφή αρχείων MS Office (.xlsx & .docx) είναι πλέον δυνατή χωρίς την απαίτηση ύπαρξης signature line επί του εγγράφου.

  Κατά τη μεταφόρτωση του εγγράφου δίνεται η επιλογή υπογραφής του αρχείου στη δοθείσα μορφή (δηλαδή .docx/ .xlsx) ή η επιλογή αυτόματης μετατροπής του αρχείου σε .pdf.

  Σε περίπτωση που επιλεχθεί η υπογραφή στη δοθείσα μορφή, η ψηφιακή σας υπογραφή θα εμφανίζεται στο signature panel του εκάστοτε εγγράφου.

  Η μετάβαση στο signature panel του εγγράφου γίνεται με τις διαδοχικές επιλογές (Αρχείο > Πληροφορίες > Προβολή υπογραφών> Λεπτομέρειες υπογραφής) εντός του αρχείου word ή excel.

  Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει πως το έγγραφο που προσπαθείτε να υπογράψετε ξεπερνά τα 30 MB(MegaByte).

  1. Το email αποστέλλεται στη διεύθυνση του υπηρεσιακού μου email.
  2. Ελέγξτε αν το email βρίσκεται στο φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία

  Το μήνυμα σφάλματος ενδεχομένως να οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

  1. Δεν έχετε πληκτρολογήσει σωστά κωδικό και OTP.

  2. Έχετε εισάγει για περισσότερες από μια φορές το ΟΤΡ. Ο κωδικός ΟΤΡ μπορεί να εισαχθεί μόνο μια φορά.

  3. Έχετε εισάγει οκτώ (8) φορές λάθος password ή OTP και εξαιτίας αυτού, ο λογαριασμός σας έχει κλειδώσει. Ο λογαριασμός σας ξεκλειδώνει αυτομάτως μετά από πέντε(5) λεπτά. Σε επείγουσα περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΔΨΠ σας.

  4. Έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του ΟΤΡ. Αν το OTP έρχεται στο υπηρεσιακό email, ισχύει για 15 λεπτά και για μία προσπάθεια. Αν το OTP λαμβάνεται σε κινητό (Google Authenticator), ισχύει αυτό που αναγράφεται στην εφαρμογή.

  H αγγλική έκδοση της εφαρμογής
  για την προσθήκη υπογραφής Docusign
  (https://sign.mindigital-shde.gr/) λειτουργεί:
      Σε Windows έκδοση 7 και μεγαλύτερη
      Σε Windows Vista μόνο σε
  φυλλομετρητή Google Chrome v.49 ή Mozilla Firefox
  v.52.9
      Σε Windows XP μόνο σε φυλλομετρητή
  Google Chrome v.47

  Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων/ Μαζική ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - Ελληνική Έκδοση εφαρμογής (Websign)

  Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιείστε τα στοιχεία εισόδου που δηλώσατε κατά την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (Username και Password)

  Στην περίπτωση που ξεχαστεί ο κωδικός εισόδου για την πλατφόρμα websign είναι αδύνατη η ανάκτηση ή η επαναφορά του. Αυτό συμβαίνει διότι η πλατφόρμα websign κρατά τους κωδικούς των χρηστών της μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν έχει κάποιος διαχειριστής τη δυνατότητα να τον αρχικοποιήσει

  Ελέγξτε πρώτα μήπως το email με τον κωδικό έχει πάει στον φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία ( spam ). 

  Στην περίπτωση που απλώς καθυστερεί να ληφθεί το EMAIL, ευθύνεται ο email server όπου ανήκει ο λογαριασμός σας.

  Από τις 3/4/2024, τα αρχεία word ή excel υπογράφονται χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης signature line. 

  Κατά τη μεταφόρτωση ενός αρχείου .docx ή .xlsx, ο χρήστης καλείται να επιλέξει εάν επιθυμεί την υπογραφή του αρχείου ως έχει, ή να μετατραπεί αυτομάτως σε .pdf.

  Σε περίπτωση που το έγγραφο υπεγράφη ως .docx ή .xlsx και δεν μετατράπηκε σε .pdf, η ψηφιακή του υπογραφή εμφανίζεται στο Signature Panel του εγγράφου.

  Η μετάβαση στο signature panel του εγγράφου γίνεται με τις διαδοχικές επλογές ( Αρχείο -> Πληροφορίες -> Προβολή υπογραφών -> Λεπτομέρειες υπογραφής) εντός του αρχείου word ή excel.

  Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα PDF μπορούν να υπογραφούν και από την εφαρμογή websign εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

  α. Το έγγραφο δεν είναι κλειδωμένο από τον συγγραφέα του. ( Αν ένα pdf είναι κλειδωμένο εμφανίζεται ένα λουκέτο όταν το ανοίγουμε με κάποιον reader π.χ. Acrobat Reader ) 

  β. Οι ψηφιακές υπογραφές που υπάρχουν πάνω στο έγγραφο είναι έγκυρες.

  Η ψηφιακή υπογραφή χρειάζεται να μπει μόνο μια φορά και κλειδώνει το σύνολο (όλες τις σελίδες ) του εγγράφου.

  Στην περίπτωση που ο Η/Υ διαθέτει λειτουργικό σύστημα windows προγενέστερο των windows 10, προτείνεται η χρήση της αγγλικής εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής DocuSign.

  Μπορείτε να δείτε το FAQ Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής DocuSign στην ενότητα "Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων - Αγγλική Έκδοση εφαρμογής"

  Στην ελληνική έκδοση της εφαρμογής θέσης ψηφιακής υπογραφής, το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου είναι τα 300MB

  Ο μέγιστος αριθμός εγγράφων που μπορούν να υπογραφούν ταυτοχρόνως είναι πενήντα (50).

  ΚΣΗΔΕ-ΕΔ ( Επόπτες, ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ )

  Εφαρμογή ΚΣΗΔΕ - ΕΔ

  Πραγματοποιήστε ανανέωση της σελίδας μετά από 5 λεπτά πατώντας F5 και ξαναπροσπαθήστε.

  Οι εγκεκριμένοι χρήστες της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (ΕΠ, ΑΕ, ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ) έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης.

  Η διαδικασία υποστήριξης και ενημέρωσης των χρηστών από το Γραφείο Αρωγής περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο.

  Επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή/Επόπτη/Αρχή Εγγραφής αντιστοίχως, ώστε να προβεί σε επαναφορά κωδικού.

  Στην ειδική φόρμα απάντησης αιτήματος δικαιούχου μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ, υπάρχει η επιλογή "Αποστολή στο helpdesk".

  Με αυτή την επιλογή, το αίτημα προωθείται στο 2ο επίπεδο υποστήριξης.

  Στην οθόνη επισκόπησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού του δικαιούχου, επιλέξτε το εικονίδιο με το λουκέτο (Ξεκλείδωμα Λογαριασμού). Πατώντας το, ξεκλειδώνουμε τον λογαριασμό του δικαιούχου. Με τον τρόπο αυτό, ξεκλειδώνεται ο λογαριασμός του δικαιούχου.

  Διευκρινίζεται πως, πλέον οι κλειδωμένοι λογαριασμοί χρηστών, ξεκλειδώνονται αυτόματα μετά το πέρας των πέντε(5) λεπτών. 

  Για κάποιον φορέα που απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό υποφορέων, ο "εικονικός φορέας" αποτελεί ένα μέσο διευκόλυνσης για τη διαχείρισή τους. 

  Περισσότερα σχετικά με τους εικονικούς φορείς αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής - ενότητα 3.4

  Ο χρήστης με ρόλο Αρχή Εγγραφής μπορεί να δει:

  1.  Τα logs του συστήματος (  api calls, responses κ.ο.κ. ) επιλέγοντας το εικονίδιο με το μολύβι "Logs". 
  2. Ta logs καταγραφής ενεργειών ( π.χ. logins / logouts  κ.λ.π. των χρηστών ) επιλέγοντας το εικονίδιο με το βελάκι "Login logs"  

  Επιλέγοντας διαδοχικά "Ο Φορέας μου" --> "Εποπτευόμενοι φορείς" --> "Πληροφορίες". Σε αυτό το σημείο μπορούμε είτε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του ΕΠ, ΔΨΠ , ΔΣΗΔΕ είτε να τον αντικαταστήσουμε. ( Οι επιλογές είναι Επεξεργασία και Αφαίρεση, αντίστοιχα ).

  Επιλέγοντας "Στατιστικά" από το κεντρικό μενού της εφαρμογής.

  Υπάρχουν αρκετά φίλτρα στην οθόνη αναζήτησης φορέων τα οποία περιορίζουν τη λίστα αποτελεσμάτων.

  Επιλέγοντας διαδοχικά, "O Φορέας μου" --> "Διάθεση Ψηφιακών Πιστοποιητικών" --> "Φίλτρα αναζήτησης" --> "Έγινε ανάκληση και επανέκδοση" --> "Αναζήτηση" 

  Κατά τον ορισμό ενός επόπτη υπάρχει η δυνατότητα να του δοθεί το δικαίωμα να ορίσει τον εαυτό του ως ΔΨΠ ή ΔΣΗΔΕ κάνοντας την ανάλογη επιλογή στο σχετικό checkbox της οθόνης ορισμού επόπτη. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικότερα στο εγχειρίδιο χρήσης στην ενότητα 2.1 (σελ. 10)

  Στην οθόνη από την οποία επιλέγουμε την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας. Συνεπώς αν τα στοιχεία ταυτότητας στο αρχείο εικόνας δεν ταιριάζουν, κάνουμε ακύρωση της διαδικασίας.

  Στην οθόνη επισκόπησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού του χρήστη επιλέγουμε το εικονίδιο με το καμπανάκι για να αποσταλεί ξανά το τελευταίο mail της διαδικασίας.

  Οι δικαιούχοι που επιθυμούν αλλαγή των στοιχείων τους θα πρέπει να προβούν σε ακύρωση της διαδικασίας έκδοσης από τον ΔΨΠ και σε εκ νέου έναρξη της διαδικασίας έκδοσης ΨΠ, αν η διαδικασία έκδοσης ξεκίνησε πριν τις 2/6/21.

  Εφόσον ο επόπτης του εποπτεύοντος φορέα έχει ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία, ο ΔΨΠ μπορεί να επιλέξει την ταυτοποίηση δικαιούχου μέσω του κατάλληλου μητρώου ταυτοτήτων.

  Η επιλογή μητρώου ταυτοποίησης δίνεται στην οθόνη "Νέο ψηφιακό πιστοποιητικό" 

  Επιλέγοντας διαδοχικά "Ο φορέας μου --> Εποπτευόμενοι φορείς" και αφού βρούμε τον φορέα στον οποίο θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω ΕΛ.ΑΣ / Λ.Σ / Π.Σ επιλέγουμε "Επεξεργασία" και στην επιλογή "Υπηρεσία ταυτοποίησης για ένστολο προσωπικό" συμπληρώνουμε το κατάλληλο μητρώο με το οποίο χρειάζεται να διαλειτουργεί ο φορέας.

  Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε «Συνδέσεις στο ΚΣΗΔΕ». Στην λίστα που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς για τους οποίους έχετε οριστεί ως ΔΣΗΔΕ από τον Επόπτη, αν αυτοί είναι περισσότεροι από έναν.

   

  Επιλέξτε τον φορέα για λογαριασμό του οποίου επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα διασύνδεσης.

   

  Αν το αίτημά σας αφορά σε διασύνδεση τοπικού ΣΗΔΕ, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης, Ενότητα 17.4.1 

   

  Αν το αίτημά σας αφορά σε λήψη της υπηρεσίας ΣΗΔΕ-Φ, εκτελέστε τις αντίστοιχες ενέργειες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, Ενότητα 17.4.2

  Ψηφιακή Υπογραφή Εγγράφων με την εφαρμογή Docusign (Αγγλική έκδοση)

  1. Έλεγξτε ότι πληκτρολογεί το σωστό URL https://sign.mindigital-shde.gr

  2. Ελέγξτε ότι πληκτρολογεί το σωστό Username και password της ψηφιακής υπογραφής;

  3. Αν το password που εισάγει είναι λανθασμένο και δεν το θυμάται, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή που τον ταυτοποίησε (δηλ. τον ΔΨΠ) για να γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού και να προχωρήσει σε επανέκδοση.

  4. Aν δεν απαντά η σελίδα (https://sign.mindigital-shde.gr), επικοινωνήστε με την  υπηρεσία υποστήριξης μέσω του ticketing μηχανισμού, για έλεγχο του προβλήματος.

  1. Αν βάλει οκτώ (8) φορές λάθος password, o λογαριασμός κλειδώνει. Μετά το πέρας πέντε(5) λεπτών, ο λογαριασμός ξεκλειδώνει αυτόματα. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα ξεκλειδώματος του λογαριασμού του χρήστη από το ΔΨΠ του.

  2. Αν το password που βάζει είναι λάθος και δεν το θυμάται, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΔΨΠ για να γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού και να προχωρήσει σε επανέκδοση.

  Δεν επικοινωνεί η εφαρμογή με τα QSCD. Υποβάλετε αίτημα στο μηχανισμό υποστήριξης.

  · Επιτρέπονται μόνο αρχεία PDF, Word και Excel.

   

  · Τα PDF αρχεία θα πρέπει να είναι version τουλάχιστον 1.4 (Acrobat 5.x) για να υπογράφονται. Την πληροφορία αυτή τη βλέπουμε πατώντας Ctrl+D όταν έχουμε ανοίξει το PDF με τον Adobe Reader, ή επιλέξουμε από το menu File -> Properties

  Δεν επιτρέπονται αρχεία μεγαλύτερα των 30ΜΒ.

  1. Το email αποστέλλεται στη διεύθυνση του υπηρεσιακού email που έχει δηλώσει ο χρήστης.

  2. Ελέγξτε αν το mail έχει πάει στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

  3. Αν λαμβάνει άλλα email και δεν λαμβάνει μόνο το συγκεκριμένο, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτημα στο μηχανισμό υποστήριξης.

  1. Ελέγξτε ότι πληκτρολογεί τα σωστά στοιχεία (password και OTP).

  2. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο OTP δύο φορές.

  3. Αν λαμβάνει ο χρήστης το OTP στο υπηρεσιακό email, αυτό έχει ισχύ για 15 λεπτά και για μία προσπάθεια. Αν το OTP είναι σε κινητό (Google Authenticator), ισχύει αυτό που βλέπει ο χρήστης στην εφαρμογή.

  4. Αν έχει βάλει οκτώ (8) φορές λάθος password ή OTP, o λογαριασμός κλειδώνει. Με το πέρας πέντε(5) λεπτών ο λογαριασμός ξεκλειδώνει αυτομάτως.

  5. Αν πληκτρολογεί τα σωστά στοιχεία και δεν υπογράφει, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτημα στο μηχανισμό υποστήριξης με το username του χρήστη και την ημερομηνία/ώρα για περαιτέρω έλεγχo

  Βεβαιωθείτε ότι το έχετε εγκατεστημένο τον Adobe Acrobat Reader τουλάχιστον στην έκδοση 11.0.9+ και έχετε ενημερώσει τη βάση ψηφιακών πιστοποιητικών όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

  Επιλέγουμε "Edit --> Preferences" και κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες,

  ΣΗΔΕ-Φ

  O προκαθορισμένος αποθηκευτικός χώρος του ΣΗΔΕ-Φ είναι 10GB. Οι χρήστες ενημερώνονται όταν πλησιάζουν το όριο αυτό μέσω λεζάντας που εμφανίζεται στο περιβάλλον του ΣΗΔΕ-Φ. Σε αυτό το σημείο, ο ΔΣΗΔΕ καλείται να ανοίξει αίτημα στο HelpDesk απ'όπου θα παραχωρηθούν 10 επιπλέον GB στο ΣΗΔΕ-Φ του φορέα του.

  Για να διαλειτουργήσει το ΣΗΔΕ - Φ με το Διαύγεια πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις,

  • Ο χρήστης που προσπαθεί να αναρτήσει έγγραφο στο Διαύγεια, πρέπει να έχει λογαριασμό ΔΙΑΥΓΕΙΑ με δικαιώματα API.
  • Πρέπει να γίνει εισαγωγή του OrganizationID που έχει ο φορέας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο κατάλληλο πεδίο του ΣΗΔΕ - Φ. Εγχειρίδιο ΣΗΔΕΦ, σελ. 53-54-55.

  Από την στιγμή που ένα έγγραφο έχει ήδη δρομολογηθεί σε φορέα μέσω ΣΔΔΔ, υπάρχει η δυνατότητα να σταλεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στον φορέα με ίδιο αριθμό ΣΔΔΔ. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, σελ.46

  Η διαχείριση χρηστών ενός ΣΗΔΕ-Φ πραγματοποιείται από τον ΔΣΗΔΕ μέσω της ΚΣΗΔΕ-ΕΔ, όπως περιγράφεται στις ενότητες 17.1, 17.2 και 17.3 (σελ. 100 – 105) του εγχειριδίου της ΚΣΗΔΕ-ΕΔ. Μια αναλυτικότερη περιγραφή των σχετικών ενεργειών παρατίθεται και στο αρχείο «Δημιουργία & Διαχείριση χρηστών ΣΗΔΕ-Φ», το οποίο εντοπίζετε στο portal υποστήριξης του ΚΣΗΔΕ, επιλέγοντας την καρτέλα «Διασύνδεση» και στη συνέχεια «Φορείς που ΔΕΝ διαθέτουν Τοπικό ΣΗΔΕ».

   

  Σημειώνεται επιπλέον ότι η διαχείριση χρηστών ενός ΣΗΔΕ-Φ μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Διαχειριστή (ΔΣΗΔΕ) και μέσω του περιβάλλοντος της ίδιας της εφαρμογής ΣΗΔΕ-Φ, όπως περιγράφεται στο προαναφερθέν αρχείο «Δημιουργία & Διαχείριση χρηστών ΣΗΔΕ-Φ».

  Υποστηρικτικό Υλικό

  FAQ ΔΨΠ

  Συχνές ερωτήσεις για τις εφαρμογές Ψ.Υ (Αφορά Δ.Ψ.Π.)

  FAQ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  Συχνές ερωτήσεις για τις εφαρμογές Ψ.Υ (Αφορά Δικαιούχους Ψ.Υ)

  ΚΣΗΔΕ-ΕΔ

  Παρουσίαση διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην εφαρμογή ΚΣΗΔΕ-ΕΔ

  ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (Σώματα Ασφαλείας)

  Παρακαλούμε μελετήστε το σε συνδυασμό με την παρουσίαση ΚΣΗΔΕ-ΕΔ

  Αίτημα υποστήριξης προς τον ΔΨΠ

  Στην περίπτωση που στα  FAQ δεν βρήκατε την απάντηση στο πρόβλημα σας, παρακαλούμε πολύ πατήστε το κουμπί “Αίτημα Υποστήριξης”  και περιγράψτε το πρόβλημά σας ώστε να το δει ο ΔΨΠ του φορέα σας, ευχαριστούμε!

  Μετάβαση στο περιεχόμενο