Κεντρικο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Υποστήριξη

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. 

Βοηθητικά Videos

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο