Υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης (Help Desk 1ου επιπέδου) του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων έχει ξεκινήσει την λειτουργία της από τις 07/01/2022. Για οποιοδήποτε θέμα οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@mindigital-shde.gr ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://helpdesk.mindigital-shde.gr/ .

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό κλήσης: 210-2201955.

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης (Help Desk 1ου επιπέδου)  λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως 16:00 το απόγευμα, πλην αργιών.

Στο 1ο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης / ticketing, εξυπηρετούνται και καταγράφονται αιτήματα, που αφορούν βλάβες, τεχνικές ερωτήσεις και ερωτήσεις επί των διαδικασιών , όπως:

  • Σφάλματα κατά την προσπάθεια χρήσης της ψηφιακής υπογραφής
  • Δυσλειτουργίες εφαρμογών
  • Ερωτήσεις λειτουργικότητας εφαρμογών (how to)
  • Υποβολή βελτιωτικών προτάσεων σε υφιστάμενη  υπηρεσία/εφαρμογή  (service request) κ.α.

Επιπροσθέτως, η υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης (Help Desk 1ου επιπέδου) θα εξυπηρετεί την υποβολή και υλοποίηση αιτημάτων διασύνδεσης τοπικών ΣΗΔΕ φορέων και δημιουργίας ΣΗΔΕ-Φ.

Αιτήματα χρηστών που δεν μπορούν να επιλυθούν/απαντηθούν από το 1ο Επίπεδο υποστήριξης θα χαρακτηρίζονται ως 2ου Επιπέδου και θα προωθούνται στο Γραφείο Αρωγής (Help Desk 2ου επιπέδου) προς επίλυση /απάντηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο