Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στο περιβάλλον διεπαφής (API) της υπηρεσίας ψηφιακών υπογραφών, ώστε να υποστηρίζεται η ψηφιακή υπογραφή πολλαπλών εγγράφων.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 16:00-18:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες έως και καθολική μη διαθεσιμότητα σε ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο