Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στο περιβάλλον διεπαφής (API) της υπηρεσίας του κεντρικού κόμβου ΚΣΗΔΕ, καθώς και στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ.

Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 16:00 – 18:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες έως και καθολική μη διαθεσιμότητα στην υπηρεσία δρομολόγησης εγγράφων καθώς και στην υπηρεσία ΣΗΔΕΦ, οι οποίες υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο