Μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ΣΗΔΕ-Φ και ΚΣΗΔΕ-ΕΔ λόγω εργασιών συντήρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31/10/23 και κατά το διάστημα 17:30  με  21:30 οι υπηρεσίες ΣΗΔΕ-Φ και ΚΣΗΔΕ-ΕΔ δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών συντήρησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο