Νέα τοπικά ΣΗΔΕ και ΣΗΔΕ-Φ διασυνδέονται μέσω ΚΣΗΔΕ

Η υπογραφή της 4ης διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη διασύνδεσης νέων τοπικών ΣΗΔΕ φορέων με τον κεντρικό κόμβο, αλλά και η σημαντική αύξηση των αιτημάτων για λήψη της υπηρεσίας ΣΗΔΕ-Φ από φορείς που δεν διαθέτουν δικά τους συστήματα, η οποία καταγράφεται στο 50% από τις αρχές Νοεμβρίου, διαμορφώνουν μια θετική τάση ως προς την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ η λίστα των διασυνδεδεμένων φορέων η οποία ενημερώνεται σε τακτική βάση είναι διαθέσιμη προς λήψη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο