Το Υπουργείο Παιδείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η 2η ΥΠΕ στο ΚΣΗΔΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ενεργοποίησαν παραγωγικά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με άλλους φορείς μέσω του ΚΣΗΔΕ. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (48072 ΕΞ 2023) υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023 και είναι διαθέσιμη στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο. Παράλληλα, το τελευταίο τρίμηνο, δέκα τέσσερις (14) νέοι φορείς ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες λήψης ΣΗΔΕ-Φ. Βρείτε τη συνολική λίστα των διασυνδεδεμένων φορέων στην ενότητα Διασύνδεση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο