Υπογράφηκε η 2η Διαπιστωτική Πράξη διασύνδεσης φορέων στο ΚΣΗΔΕ  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και τέσσερις νέοι φορείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης διακινούν πλέον τα έγγραφά τους ψηφιακά μέσω του ΚΣΗΔΕ. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρ. πρωτ. 45523 ΕΞ 2022/04-11-2022 είναι διαθέσιμη στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο