Υπογράφηκε η 7η διαπιστωτική πράξη διασύνδεσης φορέων

 

Με νέα απόφαση του Υπουργού Επικρατείας διαπιστώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών διασύνδεσης των τοπικών συστημάτων ΣΗΔΕ δέκα (10) ακόμα νέων φορέων δημόσιας διοίκησης με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ). Βρείτε την απόφαση στην ενότητα θεσμικό πλαίσιο και την ενημερωμένη λίστα των διασυνδεδεμένων φορέων εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο