Φορείς που διαθέτουν τοπικό ΣΗΔΕ

Οδηγίες προς τους φορείς που διαθέτουν Τοπικό ΣΗΔΕ και έχουν διασυνδεθεί επιτυχώς με το ΚΣΗΔΕ

Κατεβάστε τις παρακάτω οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο