Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στα παρακάτω χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου ΚΣΗΔΕ:

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 16:00-17:00

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 16:00-17:00

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 16:00-18:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες έως και καθολική μη διαθεσιμότητα σε ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο