Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στα παρακάτω χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου ΚΣΗΔΕ: Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 16:00-17:00 Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 16:00-17:00 Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 16:00-18:00 Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες έως και καθολική μη διαθεσιμότητα σε ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν …

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) Διαβάστε Περισσότερα »