Μαζική υπογραφή εγγράφων μέσω του ΚΣΗΔΕ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του Κ.Σ.Η.Δ.Ε. οι διασυνδεδεμένοι φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα για μαζική υπογραφή ομοειδών εγγράφων, τόσο μέσω της εφαρμογής websign όσο και μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (api). Η υπηρεσία παρέχεται προς τους φορείς οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν, σε τοπικό ΣΗΔΕ ή άλλο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργούν, τη δυνατότητα προσθήκης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών που δημιουργούνται με ψηφιακά πιστοποιητικά εκδοθέντα στο πλαίσιο του έργου Κ.Σ.Η.Δ.Ε. Ανταποκρινόμενη στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των φορέων, η νέα λειτουργικότητα αναμένεται να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων ενισχύοντας περαιτέρω τη διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των δημοσίων φορέων. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής θα βρείτε στο επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο