Μαζική υπογραφή εγγράφων μέσω του ΚΣΗΔΕ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του Κ.Σ.Η.Δ.Ε. οι διασυνδεδεμένοι φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα για μαζική υπογραφή ομοειδών εγγράφων, τόσο μέσω της εφαρμογής websign όσο και μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (api). Η υπηρεσία παρέχεται προς τους φορείς οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν, σε τοπικό ΣΗΔΕ ή άλλο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργούν, τη δυνατότητα προσθήκης …

Μαζική υπογραφή εγγράφων μέσω του ΚΣΗΔΕ Διαβάστε Περισσότερα »