Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ διοργανώνει για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο δυο κύκλους πιστοποιημένης επιμόρφωσης στο αντικείμενο των συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ειδικότερα στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ.

Το πρόγραμμα με τίτλο: Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων φορέα (ΣΗΔΕ-Φ) απευθύνεται σε υπαλλήλους με κύρια καθήκοντα την πρωτοκόλληση, υπογραφή και διακίνηση δημοσίων εγγράφων και έχει ως σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου για τη λήψη και χρήση της υπηρεσίας ΣΗΔΕ-Φ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις παρακάτω ημερομηνίες:

1ος κύκλος

  04-05 Οκτωβρίου 2023

2ος κύκλος

19-20 Δεκεμβρίου 2023

Η διάρκεια κάθε κύκλου θα είναι 14 ώρες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο