Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ διοργανώνει για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο δυο κύκλους πιστοποιημένης επιμόρφωσης στο αντικείμενο των συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ειδικότερα στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ. Το πρόγραμμα με τίτλο: Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων φορέα (ΣΗΔΕ-Φ) απευθύνεται σε υπαλλήλους με κύρια καθήκοντα την πρωτοκόλληση, υπογραφή και διακίνηση δημοσίων εγγράφων …

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην υπηρεσία ΣΗΔΕ-Φ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ. Διαβάστε Περισσότερα »