Το ΚΣΗΔΕ επεκτείνεται στον τομέα της υγείας

Με την υπογραφή της νέας απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, οι φορείς υγείας που διασυνδέονται μέσω του κεντρικού κόμβου αυξάνονται σε δεκαέξι (16) αναδεικνύοντας τα ισχυρά οφέλη που παρέχει το σύστημα σε τομείς με  αποκεντρωμένη λειτουργία και με υψηλό φόρτο διακίνησης εγγράφων. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρ. πρωτ. 52300 ΕΞ 2022/09-12-2022 είναι διαθέσιμη στην ενότητα Θεσμικό …

Το ΚΣΗΔΕ επεκτείνεται στον τομέα της υγείας Διαβάστε Περισσότερα »