Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε η 2η Διαπιστωτική Πράξη διασύνδεσης φορέων στο ΚΣΗΔΕ  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και τέσσερις νέοι φορείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης διακινούν πλέον τα έγγραφά τους ψηφιακά μέσω του ΚΣΗΔΕ. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρ. πρωτ. 45523 ΕΞ 2022/04-11-2022 είναι διαθέσιμη στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο.

34 νέοι φορείς διασυνδέονται στο ΚΣΗΔΕ

Στις 7/9/2022, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 36351 ΕΞ 2022/07-9-2022, διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των τοπικών ΣΗΔΕ 34 φορέων με το ΚΣΗΔΕ. Οι νέοι φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Υπουργεία, νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, έρχονται να ενταχθούν στη λίστα των διασυνδεδεμένων φορέων δημόσιας διοίκησης που, εκπληρώνοντας …

34 νέοι φορείς διασυνδέονται στο ΚΣΗΔΕ Διαβάστε Περισσότερα »

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ΚΣΗΔΕ

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται την Παρασκευή 3/6/2022 το Έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ. 21145 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ B’ 2764/2022)» . Βάσει και της παρ. 4 του άρθρου 18 του …

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ΚΣΗΔΕ Διαβάστε Περισσότερα »

Προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης συστημάτων

Την Παρασκευή 27/05/2022 και μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 20:00 – 23:59 θα πραγματοποιηθούν ενέργειες αναβάθμισης των συστημάτων της ΠΥΕ BYTE και θα υπάρχει τμηματικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης του παρόχου. H τυχόν απαίτηση έκδοσης Ψηφιακού πιστοποιητικού, που θα αιτείται από τον ΠΥΕ ΒΥΤΕ, στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εξυπηρετείται από άλλον ΠΥΕ του …

Προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης συστημάτων Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας απόδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Σε συνέχεια της από 3/3/2021 επιστολής του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Επείγουσες ενέργειες για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο» παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών έως την 31/5/2021. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής  τα ψηφιακά πιστοποιητικά που δεν θα έχουν διατεθεί θα αναδιανέμονται άμεσα για την κάλυψη αναγκών άλλων φορέων …

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας απόδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης Διαβάστε Περισσότερα »

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας διάθεσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τριετούς διάρκειας, σε δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων). Η πιλοτική λειτουργία αφορά στη διάθεση  1.100 ψηφιακών πιστοποιητικών στους υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας …

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας διάθεσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής Διαβάστε Περισσότερα »