Αυτοματοποιημένη διαδικασία κείμενο.

Διαδικασία διασύνδεσης Τοπικού ΣΗΔΕ

Στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ υλοποιήθηκε η υπηρεσία αυτοματοποιημένης διαδικασίας διασύνδεσης Φορέων. Η διαδικασία διασύνδεσης θα πραγματοποιείται από τους ΔΣΗΔΕ μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ. Η εκκίνηση της νέας υπηρεσίας αναμένεται την Πέμπτη 25/05/2023.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις σχετικές οδηγίες. Για αναλυτικότερες οδηγίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το γενικό εγχειρίδιο της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο